POH-GGZ – Huisartsenpraktijk Kuinre – Kuinre

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Kuinre

Ruud Vermeer, apotheekhoudend huisarts
Jade Vermeer, apotheekhoudend huisarts

Huisartsenpraktijk Kuinre
Henric de Cranestraat 21 8374 KK Kuinre

POH-GGZ

Praktijkondersteuner GGZ
(POH-GGZ)

De huisarts kan u naar haar doorverwijzen als er sprake is van klachten op psychisch gebied zoals stressklachten, somberheidsklachten, overspannenheid, verlies en rouw, slapeloosheid of andere dingen die u als moeilijk ervaart of moeilijk kan verwerken. De POH-GGZ heeft voor deze klachten meer tijd voor u dan de huisarts. Bovendien kunt u over het algemeen snel bij haar terecht binnen de muren van onze eigen praktijk. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden, deze hulp komt ook niet voor rekening van uw eigen risico.

De POH-GGZ werkt nauw samen met uw huisarts. Zij maakt dan ook gebruik van het computersysteem en heeft inzage in uw dossier. Zij heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij uw dossier alleen deelt met uw eigen huisarts, maar verder géén informatie geeft aan anderen.

Hoe verloopt de hulpverlening precies?

De POH-GGZ brengt al uw klachten en vragen in kaart. Ook informeert zij naar wat u zelf al geprobeerd heeft om van de klachten af te komen. In de gesprekken wordt samen met u gezocht naar wat u nodig heeft. Het kan zijn dat u na een paar gesprekken al verder kan. Het kan ook zijn dat er meer gesprekken nodig zijn. De POH-GGZ kan in overleg met u en met de huisarts ook verwijzen naar een andere hulpverlener als dat beter bij uw hulpvraag past.

Waarmee kan een praktijkondersteuner GGZ mij helpen?

De praktijkondersteuner kan:
– helpen uw problemen helder te krijgen
– u begeleiden in de problemen waar u tegenaan loopt
– nazorg geven na een behandeling in de GGZ
– u begeleiden in het afbouwen van antidepressiva of slaapmedicatie
– u helpen in andere verslavingen zoals bijv. overmatig alcoholgebruik
– voorlichting geven over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen
– advies geven over behandeling en verwijzing

Praktijkondersteuner GGZ: Bettie van Benthem