Afspraken – Huisartsenpraktijk Kuinre – Kuinre

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Kuinre

Frans van der Steen, apotheekhoudend huisarts
Ruud Vermeer, apotheekhoudend huisarts

Huisartsenpraktijk Kuinre
Henric de Cranestraat 21 8374 KK Kuinre

Afspraken

Praktijktelefoon

0527-231278, u krijgt een keuze menu

Afspraak maken

Voor het spreekuur kunt u bij voorkeur telefonisch een afspraak maken tussen 08.00 en 10.00 uur: 0527-231278. Om het spreekuur vlot te laten verlopen kan het voorkomen dat de assistente naar uw klachten vraagt. De afspraak duurt gewoonlijk 10 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, dan kunt u een langere afspraak maken.

Telefonisch spreekuur

Wanneer u de dokter telefonisch wilt spreken, dient u dit bij voorkeur ’s ochtends tussen 08.00 en 10.00 uur bij de assistente te melden. U wordt dan diezelfde dag door de dokter teruggebeld.

Aanvragen huisbezoeken

U kunt bij voorkeur tussen 08.00 en 10.00 uur telefonisch een visite aanvragen: 0527-231278. Visites zijn bedoeld voor patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen. Omdat er in de praktijk uitgebreidere onderzoeksmogelijkheden zijn is het beter om naar de praktijk te komen.
Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis een visite op prijs stellen, laat ons dat weten.

Urines inleveren

Ochtendurine inleveren voor 10.00 uur.
In overleg kunt u wachten op de uitslag, of wordt u hierover teruggebeld.

Uitslagen

Na een onderzoek (foto, lab, etc.) dient u zelf de uitslag op te vragen, bij voorkeur tussen 13.30-15.00 uur. Ook is deze tijd beschikbaar voor overleg met de assistente. Dan kan er zonodig voor dezelfde dag een telefonisch terugbelafspraak worden gemaakt.

Spreekuur praktijkassistente

Uitsluitend op afspraak. Deze kunt u telefonisch maken, bij voorkeur tussen 08.00 tot 10.00 uur. Tijdens het assistenten-spreekuur worden de volgende handelingen verricht:

  • Bloeddrukmeting
  • HB metingen bij vermoeden op bloedarmoede
  • Baarmoederhals uitstrijkje
  • Hechtingen verwijderen
  • Oren uitspuiten
  • Injecties geven zoals tetanus, vitamine B12, enz.
  • Wratten aanstippen
  • Wondverzorging
  • ECG electro cardiogram
  • Gehoormeting audiometrie

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen kunt u altijd een beroep op ons doen. Mocht de praktijklijn bezet zijn, dan kunt ons bereiken via het speciale spoednummer: 0527-231222.
Ook bij verwondingen verzoeken wij u eerst te bellen, waarna u direct naar de praktijk kunt komen. Indien het bij ernstige ongevallen nodig blijkt te zijn om 112 te bellen, waarschuw dan ook de huisarts!
Wij worden helaas niet altijd door de alarmdienst gewaarschuwd, waardoor onnodig veel tijd verloren kan gaan.

Avond/weekenddienst

Dokterswacht Friesland 0900 112 7 112
Spoedplein Heerenveen in ziekenhuis Tjongerschans,
Thialfweg 44 (via Van Maasdijkstraat).