Tarieven voor onverzekerden; medicijngebruik en huisartsenzorg 2022 – Huisartsenpraktijk Kuinre – Kuinre

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Kuinre

Ruud Vermeer, apotheekhoudend huisarts
Jade Vermeer, apotheekhoudend huisarts

Huisartsenpraktijk Kuinre
Henric de Cranestraat 21 8374 KK Kuinre

Tarieven voor onverzekerden; medicijngebruik en huisartsenzorg 2022

Informatie over vergoedingen vindt u hier.

De Nederlandse Zorg Autoriteit stelt een maximum tariefbedrag vast voor alle verrichtingen en toeslagen.
Per zorgverzekeraar worden met apotheekhoudenden verschillende en variabele tarieven afgesproken.
De kosten welke vergoed worden verrekent uw verzekeraar rechtstreeks met ons.

Onderstaande tarieven gelden voor ONVERZEKERDE patiënten:

Huisartsenzorg 2022
Consulten < 5 min € 15,57
Consulten 5 – 20 min € 31,15
Consulten ≥ 20 min € 62,30
Visites € 46,72
Visites ≥ 20 min € 77,87
Vaccinatie / injecties € 15,57
Laboratoriumonderzoek kostprijs
Entstoffen kostprijs

Farmaceutische zorg 2022
Verstrekkingen
Standaard uitgifte € 8,94
Week uitgifte € 4,25
Uitgifte en begeleiding nieuw medicijn € 18,24
Bereiding* € 15,39
Bijzondere bereiding * € 112,72

Zorgprestaties
Toelichting hulpmiddel i.c.m. medicijn € 8,84
Medicijnbeoordeling € 105,11
Farmaceutische begeleiding bij opname ziekenhuis/ bezoek polikliniek € 22,13
Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis / bezoek polikliniek € 44,26
*) Toeslag op uitgifte tarief.
Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen in het apotheeksysteem zijn leidend.
Tarieven zijn, daar waar van toepassing, inclusief 9% BTW