Belangrijke informatie voor patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO of Pro Life – Huisartsenpraktijk Kuinre – Kuinre

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Kuinre

Ruud Vermeer, apotheekhoudend huisarts
Jade Vermeer, apotheekhoudend huisarts

Huisartsenpraktijk Kuinre
Henric de Cranestraat 21 8374 KK Kuinre

Terug naar overzicht

Belangrijke informatie voor patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO of Pro Life

Beste patiënt,

In onze huisartsenpraktijk werken wij samen met Stichting Sofalab (ook bekend
onder de naam Dokter&Diagnostiek).

U heeft van uw zorgverzekeraar een brief ontvangen waarin staat vermeld dat
er met Sofalab geen afspraken zijn gemaakt voor 2022. Die informatie klopt.

U hoeft zich echter geen zorgen te maken over extra kosten die u bij niet
gecontracteerde zorg zelf moet betalen. Dat leggen wij u hieronder uit.

Hoewel er geen contract is tussen Sofalab en Zilveren Kruis mag u wel gewoon
bij ons in de praktijk komen voor bloedafname. Wij garanderen dat u niet zelf
hoeft bij te betalen.

Het klopt dat Zilveren Kruis op grond van haar polisvoorwaarden bij
naturapolissen 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief uitkeert. De
andere 25%, die u eigenlijk moet bijbetalen, wordt door ons kwijtgescholden.
Dat betekent dat het voor u nooit duurder, en waarschijnlijk zelfs goedkoper
wordt.

Wij blijven u graag van dienst. Als u vragen heeft, kunt u bellen naar onze
regiomanager Coen Langstraat, 06 82 37 70 79.

Hartelijke groet,
Stichting Sofalab (Dokter&Diagnostiek) en Huisartsenpraktijk Kuinre

Publicatiedatum: 25-01-2022